Om mig

Om företaget

Även om företaget är relativt nystartat så är erfarenheten och kunskapen hos ägaren allt annat än ny.

Efter att ha varit anställd och arbetat med stengolv och stentrappor i 15 år fattade Michael Dahlkvist beslutet att starta eget år 2017. Med den gedigna kunskap och erfarenhet han skaffat sig under åren har han sedan kunnat anlitas för många olika uppdrag. Några av dem hittar du under fliken Bildgalleri.

Företaget är baserat mellan Lund och Helsingborg men arbete utförs i hela Skåne, övriga Sverige och Norge.

Din och min säkerhet

UCs kreditvärderingsystem utför och beräknar hur stor risk det finns att ett företag ska hamna i obestånd inom ett år. Med obestånd menar man en situation där ett företag inte har möjlighet att fullfölja alla sina betalningsåtaganden.

Mitt företag är ett tryggt företag att arbeta med. Som nyetablerat företag tillhör vi sedan 2018 riskklass 3 och har ett UC brons. Det innebär att företaget bedöms vara kreditvärdigt och har 96,94 – 99,26 % sannolikhet till överlevnad. Här kan du läsa mer om UCs olika riskklasser.

Miljö

För mig är miljön viktig vilket jag alltid tänker på när jag måste använda kemikalier vid lagningar av stentrappor och golv. Att vara ISO 14001 miljöcertifierade är därför en självklarhet för mig.