Tjänster

Tjänster

Att arbeta med stentrappor och Terrazzo är alltid lika spännande. Vare sig det gäller nyproduktion eller restaurering av materialet.

Mina främsta kunder är byggföretag och bostadsrättsföreningar men det kan lika gärna vara en biograf som hör av sig och behöver få sitt golv eller sina trappor nyslipade.

Jag kommer ut till dig och tillsammans går vi igenom det arbete som behöver göras för att ha ett underlag till offerten. När offerten är godkänd kan arbetet sätta igång. RM Golv & Terrazzo AB tar fram det material och de maskiner som behövs för att utföra arbetet.

Om en stentrappa behöver slipas gör jag först ett prov. Då slipar jag en del av den befintliga trappan så att ni har en chans att själva se hur slutresultatet kan se ut. Efter att ni har tittat och gett ert godkännande kan arbetet påbörjas. Under fliken tjänster kan du själv se en bild på hur en trappa kan se ut innan och efter en omslipning.

Tjänster jag utför:

 • Nybyggnation
 • Halkskydd
 • Entrémattor och mattramar
 • Ljudmattor
 • Provslipning
 • Omslipning
 • Betongslipning
 • Kontrastmarkering
 • Lagning
 • Restaurering
 • Djuprengöring
 • Slutjustering

Jag vänder mig i första hand till byggföretag och bostadsrättföreningar och utför inte arbete med rotavdrag.