Om RM Terrazzo AB

Om företaget

Även om företaget är relativt nystartat så är erfarenheten och kunskapen hos ägaren allt annat än ny.

Efter att ha varit anställd och arbetat med stengolv och stentrappor i 15 år fattade Michael Dahlkvist beslutet att starta eget år 2017. Med den gedigna kunskap och erfarenhet han skaffat sig under åren har han sedan kunnat anlitas för många olika uppdrag. Några av dem hittar du under fliken Bildgalleri.

Företaget är baserat mellan Lund och Helsingborg men utför arbete i hela Skåne, övriga Sverige och även Norge.

Din och min säkerhet

UCs kreditvärderingsystem utför och beräknar hur stor risk det finns att ett företag ska hamna i obestånd inom ett år. Med obestånd menar man en situation där ett företag inte har möjlighet att fullfölja alla sina betalningsåtaganden.

RM Terrazzo AB är ett tryggt företag att arbeta med. Som nyetablerat företag tillhör vi sedan 2018 riskklass 3 och har ett UC brons. Vilket innebär att företaget bedöms vara kreditvärdigt och har 96,94 – 99,26 % sannolikhet till överlevnad.

Vill du veta mer kan du läsa om UCs olika riskklasser.

RM terrazzo är ett tryggt företag att arbeta med och tillhör vi sedan 2018 riskklass 3 och har ett UC brons

Miljö

Det är viktigt att tänka på, och värna om , vår miljö. Ett tänk som alltid finns med när kemikalier måste användas vid lagningar av stentrappor och golv. Att vara ISO 14001 miljöcertifierade är därför en självklarhet i arbetet.

Att vara ISO 14001 miljöcertifierade är därför en självklarhet