GDPR

Så här hanterar RM Golv & Terrazzo AB dina personuppgifter

På RM Golv & Terrazzo AB hanteras dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. Personuppgiftsansvarig är RM Golv & Terrazzo AB. Nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter vidtas alltid. Kontakta mig om du vill få reda på vilka personuppgifter som är sparade om dig.

Läs gärna på Datainspektionens webbsida om dina rättigheter.

När du kontaktar mig

Om du som privatperson kontaktar mig via e-post delar du med dig av dina personuppgifter.

Genom att skicka de personuppgifter jag behöver, eller om du ringer mig och delger via telefon, samtycker du till att dina personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas av RM Golv & Terrazzo AB i syfte för att kunna kontakta dig igen och skapa en offert för den tjänst du efterfrågat.

Uppgifter som hanteras

Personuppgifter RM Terrazzo AB får del av kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, postadress, födelsedatum. Jag sparar bara informationen så länge som det är nödvändigt t.ex. om du är kund så sparas din information i sju år enligt bokföringslagen.

Jag vidarebefordrar inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför RM Golv & Terrazzo AB och jag vidarebefordrar endast till tredje part i de fall detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag, förordning eller myndighetsbeslut.