Tjänster

Det här kan vi göra för dig

Att arbeta med stentrappor och Terrazzo är alltid lika spännande. Vare sig det gäller nyproduktion eller restaurering av materialet.

Vi har stor variation på kunder

Våra främsta kunder är byggföretag och bostadsrättsföreningar men det kan lika gärna vara en biograf som kontaktar oss och behöver få sitt golv eller sina trappor nyslipade.

RM-Terrazzo ger dig alltid en offert

Företagsbilen för rm terrazzo ab som slipar restaurerar och installerar stengolv och stentrappor

Vi kommer ut till dig så att vi tillsammans kan gå igenom det arbete som behöver göras. Det vi kommer överens om under besöket blir sedan underlaget för offerten. Efter att offerten blivit godkänd kan arbetet sätta igång.

RM Golv & Terrazzo AB tar fram det material och de maskiner som behövs för att utföra arbetet.

När stentrappan behöver slipas

Om en stentrappa behöver slipas gör jag först ett prov. Då slipas en del av den befintliga trappan så att ni har en chans att själva se hur slutresultatet kan se ut. Efter att ni har tittat och gett ert godkännande kan arbetet påbörjas.

Här till höger kan du själv se en bild på hur en trappa kan se ut innan och efter en omslipning. Fler exempel finns under fliken Bildgalleri.

en stentrappa där vi ser skillnad på slipat och icke slipat

Dessa tjänster utför RM Terrazzo AB:

Terrazzo är krossad marmor som man blandar med cement och vatten
 • Nybyggnation
 • Halkskydd
 • Entrémattor och mattramar
 • Ljudmattor
 • Provslipning
 • Omslipning
 • Betongslipning
 • Kontrastmarkering
 • Lagning
 • Restaurering
 • Djuprengöring
 • Slutjustering
RM-Terrazzo AB vänder sig i första hand till byggföretag och bostadsrättföreningar. Vi utför inte arbete med rotavdrag.