Om Terrazzo

Om Terrazzo

Terrazzo är krossad marmor som man blandar med cement och vatten. Då marmorkrossen finns i flera olika färger kan dessa kombineras på många olika sätt för att skapa just den specifika trappan man önskar.

Eftersom materialet blir så slitstark är det extra lämpligt att ha i offentliga miljöer så som trapphus, på sjukhus, biografer och liknande

Det är inte ovanligt att man hittar Terrazzo i äldre hyreshus där det visserligen stått emot slitaget bra men där det kan vara nödvändigt laga och slipa. Speciellt vid entrén kan slitaget vara extra synligt där salt och grus gjort att ytan blivit svårstädad. Men med slipning är detta snabbt åtgärdat och golvet ser inte bara nytt och blankt ut utan blir även mer lättstädat.